โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์
นายบุญเลื่องลือ รอดมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์
นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์
นายเสฐียร ดามาพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์

นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์
นายสุรกิต สิงห์ศิริ
นายศุภเมธ เพชรอุดม
นางเสาวนา นันทะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056000818 อีเมล์: tp@thepsala.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: Nantawan Pangdee โทรศัพท์: 0843315577 อีเมล์: hutook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]