โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบรรพต สมสวย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน

 • นางสาวชนิดา ช่วยประสม

 • นายชุมพล อินทร์ก่ำ

 • นางสาวญาณิศา ใจดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5623-8046 อีเมล์: maewongpit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กานดา การะเกตุ โทรศัพท์: 0925231298 อีเมล์: Bluetreegargen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]