โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายบรรพต สมสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่วงก์พิทยาคม
นายจีระ เทียนทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่วงก์พิทยาคม

นางโชตนา มีโชติ
นางสาวภาราดา ปัญญา
นายชัยภัทร แย้มครวญ
นายชวลิต ทองอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,222
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5623-8046 อีเมล์: maewongpit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กานดา การะเกตุ โทรศัพท์: 0925231298 อีเมล์: Bluetreegargen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]