โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายเฉลิมชัย ส่งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
นายฉัตรชัย เกตุนวม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

นางสุนัดดา แก้วมณี
นางสาวเกศกนก ใจสุบรรณ
นายสุพรรณ บุตรวิชา
นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,760
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056293056 อีเมล์: huaynamhom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา โทรศัพท์: 0895667411 อีเมล์: kruchompoo.555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]