โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายเฉลิมชัย ส่งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

นางสาวสุรัตน์ เหมือนดี
นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้ว
นางลลิตา แหงมปาน
นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056293056 อีเมล์: huaynamhom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา โทรศัพท์: 0895667411 อีเมล์: kruchompoo.555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]