โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุทัยวิทยาคม
นายพรพิมล พิชญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุทัยวิทยาคม
นายสมชาย ลักษณะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุทัยวิทยาคม
นางวชิราภรณ์ รัตนวงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุทัยวิทยาคม
นางธนพร สงกรุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุทัยวิทยาคม

นางจิตรลดา วงษ์พานิช
นางสมสุข ทองพลาย
นายยุทธนา ต๊ะบุญเรือง
นางสาวชญานันท์ วิสัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,652
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056512540 อีเมล์: Jongrak 85 @notmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันทนีย์ แก้วทอง โทรศัพท์: 056511334 อีเมล์: www.wan111@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]