โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นางสาวกฤติยา พุทธโกศัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองเต่าวิทยา

นางศิริพร ภักดีรอด
นางวราภรณ์ ศิริโสภณ
นายนัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษี
นายสุรพล วงษ์ธัญการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,781
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056506095 อีเมล์: wck_ntw@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ ศิริโสภณ โทรศัพท์: 0899601869 อีเมล์: Warapon_869@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]