โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายรัตนชัย ศรีโกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธมงคลวิทยา
นางสาวเนติรัตน์ พงษ์เขตกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธมงคลวิทยา

นายสำนึก มรรยาทอ่อน
นางวิภาภร ท่าซุง
นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ
นางนันทนา อินทร์นา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,044
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0 5651 1855 / 0 อีเมล์: putta_mk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนันท์ ศรีจันทร์ โทรศัพท์: 0872067780 อีเมล์: ananmath9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]