โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายอดิศักดิ์ อินทร์ชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์
นายตระศักดิ์ แสงภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์
นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์

นายชัยยุทธ ชูครุฑ
นายสมชาย ปานหลุมข้าว
นายอนุชา วิทยารัตน์
นางสำเนา ดิษประภัส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,752
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0 5659 1155 / 0 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรเมศร์ บุญเฟรือง โทรศัพท์: 0862601888 อีเมล์: boonfrueang_2498@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]