โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายอัคคณัฐ อัยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตลุกดู่วิทยาคม
นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตลุกดู่วิทยาคม

นางประยูร สุวรรณคาม
นายบัณฑิต ดารา
นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ
นายสุรินทร์ เจนเจตวิทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056040140 อีเมล์: talukdoowit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรพงษ์ แตงร่ม โทรศัพท์: 0866547654 อีเมล์: golf_like2530@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]