โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายเสวก พันธุ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สว่างอารมณ์วิทยาคม
นายสุพล วิราวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สว่างอารมณ์วิทยาคม

นางสาวนฤมล จุลมุสิก
นายวุฒิวัฒน์ อิ่มเพ็ง
นายอำนวย เกษกิจ
นางสาวอชิรญา ปาจิตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,173
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056040255 อีเมล์: sawschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกราช รักกะพันธ์ โทรศัพท์: 0862137438 อีเมล์: eakkarat.rakkaphan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]