โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายอดิศักดิ์ อินทร์ชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สว่างอารมณ์วิทยาคม
นายสุพล วิราวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สว่างอารมณ์วิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ สุดสะอาด
นายวุฒิวัฒน์ อิ่มเพ็ง
นางสาวรัตนา่ จันทะศูณ
นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,657
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056040255 อีเมล์: sawschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกราช รักกะพันธ์ โทรศัพท์: 0862137438 อีเมล์: eakkarat.rakkaphan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]