โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายวิเชียร นินเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองฉางวิทยา
นายณรงค์ เถาวัลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองฉางวิทยา
นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองฉางวิทยา
นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองฉางวิทยา
นางรจนา เสมากูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองฉางวิทยา

นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
นางสาวศรีแพร นามโส
นางดวงจันทร์ จินตกสิกรรม
นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,656
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองฉางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 531150/531146 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ญาณินี สอาด โทรศัพท์: 0882937531 อีเมล์: nyaninee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]