โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการอาคารสถานที่
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอลาออก
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งนาวิทยา
นางสาวภคพร จันทวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งนาวิทยา

นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์
นางสุวรรณา เครือษา
นางญาใจ บัวเถื่อน
นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,150
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-972063 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: กรกมล แซ่อั้ง โทรศัพท์: 0862119109 อีเมล์: Naruemon.gg@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]