โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


นายเกษม รัตนพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งโพวิทยา

นางสาวชลิดา สุคนธ์
นางสาวชฎาพร รักสัตย์
นายเกษม รัตนพรหม
นางมิสสรี วิทยารัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,617
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 515110 อีเมล์: thungpho@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวงศกร อำภา โทรศัพท์: 0898565899 อีเมล์: aer-ler@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]