โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

นายกิติศักดิ์ นิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นางสาวเนติรัตน์ พงษ์เขตกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

นางเนตรทราย ศิริบูรณ์
นางสุรีย์พร บูรพา
นายนุกูล ศิริบูรณ์
นางกมลวรรณ วิศิษฏ์รุ่งเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056982067 อีเมล์: Kpon_ut@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สมคิด ตระกูลอินทร์ โทรศัพท์: 0918414831 อีเมล์: Krusomkidd@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]