โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายปรเวธฎ์ เกษมโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การุ้งวิทยาคม
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การุ้งวิทยาคม

นายสุพัฒน์ อินทมาตร์
นางแพรวขวัญ โพธิ์ทองธนพร
นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง
นางสาวธิติมา สงวนเผ่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,630
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056510772 อีเมล์: krw_ac_th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชงคา เมืองจันทร์ โทรศัพท์: 0830742210 อีเมล์: haru50410335@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]