นางศิริรัตน์ นิ่มมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทองหลางวิทยาคม

นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย
นางสาวสาวิตรี บุญเม่น
นายมาโนช โตล่ำ
นายธนกฤต รงค์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,009
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056984298 อีเมล์: tlw_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชโลธร ศรีสด โทรศัพท์: 0849518425 อีเมล์: chalosri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]