โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยคตพิทยาคม

นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแดง
นางสาววรัญลักษ์ บุญนอก
นายไพรัช มณีโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,602
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 518091 อีเมล์: Huaikhot @ ehaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติคุณ สัทธานนท์ โทรศัพท์: 0822278417 อีเมล์: sakuya52@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]