โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

นางสาวบานชื่น คำผิว
นางสาวโสภิตา สงชนะ
นางฉัตรลดา จบศรี
นางสาวผุสดี มีทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,635
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรลดา จบศรี โทรศัพท์: 0847778141 อีเมล์: chachat_02@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]