นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายวสันต์ ติกะโกศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายรัชศักดิ์ เดชขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม

นางสาวชญาน์นันท์ เลิศอมรวัชร์
นายวัฒนา เมฆี
นางสมจิตร หุตะเสวี
นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่ำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,203
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055711212 อีเมล์: Kamphaenphet@ge.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์ โทรศัพท์: 0878398463 อีเมล์: montaro_kid@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]