โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
นายเผดิม รัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
นางอัมพร กระบวนศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นายรังษี พิมขาลี
นางสาวโสภิตา เสนาะจิต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055736235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สนันท์ กุรินทร์ โทรศัพท์: 0819626015 อีเมล์: sanun.t@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ