โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


นายธนายุทธ คลังวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

นายธนนนท กัญญาทอง
นายสมโภชน์ แก้วเทียน
นายปภังค์กร เมฆแสน
นางสาวกีรติกา ชูศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,617
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055868655 อีเมล์: kjs2538@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิชชชัญ ชัยฤทธิ์ โทรศัพท์: 0629961642 อีเมล์: koyss152523@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]