โรงเรียนขาณุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.กนกรัตน์ คงไทย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศักดิ์ศรี นามนาค
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัย มณีพลาย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางโสภิดา มั่งอะนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิพนธ์ กกขุนทด

 • นายพรเทพ แก่นรักษ์

 • นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย

 • นางมะลิวัลย์ เขตกันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขาณุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5577-9226-13 อีเมล์: school@kanu.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤตญกร กลำพบุตร โทรศัพท์: 0631149874 อีเมล์: krityakron.JIB22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]