คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสมศักดิ์ กระต่ายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรืองวิทย์พิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรืองวิทย์พิทยาคม

นายศราวุธ บัวผัน
นายไพเราะ ขัดสุข
นางสาวภัทราพร ลิขิตสันติ
นายพรชัย สุขเปล่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055853063 อีเมล์: email@rwps.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วุฒิชัย ระถาพล โทรศัพท์: 0879203617 อีเมล์: a.nott2010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]