โรงเรียนเด่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริหารด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายพัฒนา สุขหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เด่นวิทยา

นางสาวอักษรทิพย์ โพธิ์ทอง
นายพัฒนา สุขหล้า
นางสาวชลธิชา พิชญวิวัฒน์
นายชานุ เปลี่ยนเนียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเด่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โทรศัพท์: 055-880587 อีเมล์: prawitj60@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประวิทย์ ใจชื้น โทรศัพท์: 0617469399 อีเมล์: prawitj60@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]