โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปากห้วยไม้งาม

นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
นางพิมล แสงทอง
นางสมพิศ บุญธรรม
นางเบ็ญจวรรณ เกตนานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,612
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โทรศัพท์: 055-880561 อีเมล์: Pakhuai School@yahoo.ac
เว็บมาสเตอร์:: สมพิศ บุญธรรม โทรศัพท์: 0823950559 อีเมล์: Sompit.boo4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]