โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภาคิณ ยศทะนะ

 • นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ

 • นางสาวรุ่งนภา วิรุฬห์พุทธิกุล

 • นางเกษร พูลอนันต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 055508828 อีเมล์: thairatkeeree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญาพร หงษ์ยนต์ โทรศัพท์: 055508828 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]