สารสนเทศโรงเรียน

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอเทียบโอนผลการศึกษา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอลาออก โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอย้ายออก โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางสาวพรภนา แสนยะ
นายชัยวัฒน์ บรรลือ
นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์
นางสาววิชุตา ศรีม่วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,008
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ จุ้ยต่าย โทรศัพท์: 055589101 อีเมล์: korawanjui@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]