โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504นายอัมพร ฉันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
นางมนรัตน์ เทพคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
นายทวีป ถึงมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

นายรุ่งโรจณวิทย์ ศรีประเสริฐ
นางวาสนา วงษ์เกลียวเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 โทรศัพท์: 055-611675 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธภูมิ โพธิ์นอก โทรศัพท์: 0864409300 อีเมล์: Koyuttapoom@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ