คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันนักเรียน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางพนอ เกษประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตูมวิทยา

นายเข็มเพชร ชาติพิมาย
นางสาวประทุมพร สร้อยชื่อ
นางนันทิรัตน์ พวงเงิน
นายอัศณี แป้นสุขเย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-655243 อีเมล์: nongtoomwittiya@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ราตรี ทองอ่อน โทรศัพท์: 0850604828 อีเมล์: teacher_ratree@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]