• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรายุทธ เกษรพรหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิกุลทอง อยู่ป้อม

 • นางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน

 • นายนันทิรัตน์ พวงเงิน

 • นางสาวกัญจนพร ดวงมะโนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,802
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-655243 อีเมล์: nongtoomwittiya@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตราพร ธรรมสิทธิ์ โทรศัพท์: 0873562881 อีเมล์: pangramkanomthai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]