โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38นายทวี พุกำพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขุนไกรพิทยาคม

นายยชอนันต์ อุ่นสกล
นางสิริพร ภูมี
นางรุจิรัตน์ รัตนเพชร
นางโกศล อิ่มจิตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055615403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ราตรี เทียนบุตร โทรศัพท์: 0900620346 อีเมล์: ratree_tia@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ