โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมนายทวี พุกำพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขุนไกรพิทยาคม

นายทับทิม พาโคกทม
นางโกศล อิ่มจิตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม โทรศัพท์: 055-610090 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ราตรี เทียนบุตร โทรศัพท์: 0900620346 อีเมล์: ratree_tia@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ