โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

นายสังวาลย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขุนไกรพิทยาคม

นายฉัตรชัย อิ่มเขียว
นางสาวเบญจรัตน์ ตองกลิ่น
นางสิริพร ภูมี
นางสาวราตรี เทียนบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

843
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055615403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ราตรี เทียนบุตร โทรศัพท์: 0900620346 อีเมล์: ratree_tia@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]