โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 • โรงเรียนสุจริต
 • https://docs.google.com/a/uprightschool.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dXByaWdodHNjaG9vbC5uZXR8d2VifGd4OjRkZWFlOTEzY2E5YTRiYzI

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรินทร์ ยอดจันที
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐินี แก้ววิเชียร

 • นางอมลวรรณ ศรีคำ

 • นายสถาพร เกตุศรีบุรินทร์

 • นางสาวฐิตาพร พุกอิ่ม
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • ระบบบริหารจัดการ E-Serviceสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,200
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0-5528-8108 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตาพร พุกอิ่ม โทรศัพท์: 099-2414514 อีเมล์: lukpla12@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]