โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ

 • นางสาวพัชรี ศรีสุนันท์

 • นายมานพ สายทอง

 • นางสาวอาทิตยา ถาวรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,947
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โทรศัพท์: 0644599454 อีเมล์: nk4.plk1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี ศรีสุนันท์ โทรศัพท์: 0644285497 อีเมล์: mae.srisunan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]