โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปรียาวดี บัวแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพิมลดา สะพานทอง

 • นางสาวสินีนารถ อากาศสุภา

 • นางสาวรุ่งทิวา อ้อยเชิง

 • นางสาวจันทิพร เหลาคำ
 • ระบบบริหารจัดการ


 • ita

  ita

 • มาตรการป้องกันการทุจริต
 • +แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  +รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

  +รายงานผลการป้องกันการทุจริต

  +มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  +มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

  +มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  +มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  +มาตรการป้องกันการรับสินบน

  +มาตรการ้องกันการขัดผลประโยชน์

  +มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,112
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิวา อ้อยเชิง โทรศัพท์: 0854436467 อีเมล์: poohlovely98@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]