โรงเรียนบ้านน้ำพรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 • *มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  *มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  *มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  *มาตรการป้องกันการรับสินบน
  *มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
  *มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   
   

   

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอภิสิทธิ์ กันมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิยพร ตรีโพธิ์

 • นางสาวนงลักษณ์ สายบัว

 • นายรำเพย ฉิมศิริ

 • นายวัชระ มาลี
 • แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต/มาตรการ
  * แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  * รายงานการติดตาม ดำเนินงานป้องกันทุจริต
  * รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทัจริต
   
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,862
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0-5531-0214 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นาตยา สุขกล้า โทรศัพท์: 0854465525 อีเมล์: sugkla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]