โรงเรียนบ้านน้ำยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปวีณา ศรีเนตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปวีณา ศรีเนตร

 • นายสมคิด ลีศิริรุุ่งโรจน์

 • นายมนสิช คงประเสริฐ

 • นางสาวสุดารัตน์ ทาคำป้อง
 • หน่วยงานทางการศึกษา
 • ++กระทรวงศึกษาธิการ

  ++สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ++สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ++สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,785
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมาลิน เฟื่องมณี โทรศัพท์: 0855415529,0918400381 อีเมล์: malin0387m@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]