โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินกุ่มวิทยา

นายเชิดชาย มูลขำ
นางสาวชนัดดา คงเมือง
นางรุ่งนภา ลาภเจริญ
นายรัชญา จานตาดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 0-5539-6005 อีเมล์: noenkumvittaya.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริญญา บัวอาจ โทรศัพท์: 0821666321 อีเมล์: pinball_p_h_y@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]