โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
แนบ ๘
แนบ ๗
แนบ ๖
แนบ ๕
แนบ ๔
แนบ ๓
แนบ ๒
คู่มือโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม (กพร)

ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คันโช้งพิทยาคม

นายกิติศักดิ์ อินทร์กอง
นางวิไลลักษณ์ สุริเย
ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ
นายเอกพัน เอิ้นภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055-009-876 อีเมล์: kanchongpitayakom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระยุทธ์ สุวิเชียร โทรศัพท์: 055009876 อีเมล์: teerayuth.suvi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]