โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นายเจตนา ขะมันจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาพนมกาวหนองนกยาง

นางสุมาลี เขียวสัมฤทธิ์
นายวันชัย รอดสุขเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศรีอุไร วัฒนกุลชัย โทรศัพท์: 0846243850 อีเมล์: sri200985@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ