โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาพนมกาวหนองนกยาง

นางศรีอุไร วัฒนกุลชัย
นางสมพร จิราภรณ์
นางสุมาลี เขียวสัมฤทธิ์
นางรัชรินทร์ ธีระวุฒิชัยกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

235
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศรีอุไร วัฒนกุลชัย โทรศัพท์: 0863995488 อีเมล์: sri200985@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]