โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายเจตนา ขะมันจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาพนมกาวหนองนกยาง

นางสมพร จิราภรณ์
นายสุนันท์ รวีพรสัมฤทธิ์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศรีอุไร วัฒนกุลชัย โทรศัพท์: 0846243850 อีเมล์: sri200985@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ