โรงเรียนตะพานหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายธวัชชัย เทศขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน
นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน
นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน

นางสาววรรณา ทองสุข
นายพรรษา รื่นรวย
นายอิศรา อยู่หว่าง
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,646
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056-621054 อีเมล์: taphanhinschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิสา ป้อมแย้ม โทรศัพท์: 0845484423 อีเมล์: sunisa_8401@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]