โรงเรียนตะพานหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายธวัชชัย เทศขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน
นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน
นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะพานหิน

นางสาวณภัทร พูลเส็ง
นางสาววราภรณ์ บัณฑิตโรจนฤทธิ์
นายอนุสิทธิ์ คงรอด
นายมนัส สุวรรณคีรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056-621054 อีเมล์: taphanhinschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สวีณา วัชรสุนทรกิจ โทรศัพท์: 0864517681 อีเมล์: saweena@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]