โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าเสาพิทยาคม

นางสาวกัญชริญา เดชาศตานันท์
นายอนุชา สาถิตย์
นายกฤษดา แสนยะ
นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,262
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056-638780 อีเมล์: thasaopit_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว โทรศัพท์: 0971824479 อีเมล์: tgrongraw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]