โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรสิช แขวงแข่งขัน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวณัฏฐ์ธนัน รำเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปิยะพงษ์ เอมรุญ

 • นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ

 • นางสาวมะลิ ทุยไธสง

 • นางคำพรอย สุวรรณรอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,701
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-791426 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา ลักษณะทอง โทรศัพท์: 0896405362 อีเมล์: onouma.koy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]