โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ ประไพเพชร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิตราภรณ์ โกบุตร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคณนันท์ พฤทธสาโรช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิราณี ป้อมปราการ

 • นางสาวอารีย์ พิมพ์รัตน์

 • นางอุบลรัตน์ เกษไชย

 • นางสมบูรณ์ สิงหราสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,020
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-731263 อีเมล์: bsw_pbn@yahoo.com,bsw@bwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ ประไพเพชร โทรศัพท์: 0818883701 อีเมล์: supot@bwit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]