โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

นายสุพจน์ ประไพเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม
นางจิตราภรณ์ โกบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม
นายคณนันท์ พฤทธสาโรช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม

นางสาวแก้วตา วังคีรี
นางสาวพัชรีพร บุญเพ็ง
นางสาวชลดา เมืองเยาะ
นางอาภาพร บุญเติม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-731263 อีเมล์: bsw_pbn@yahoo.com,bsw@bwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ ประไพเพชร โทรศัพท์: 0818883701 อีเมล์: supot@bwit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]