โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์ดก

นางสาวปรีดาวรรณ ตรงเที่ยง
นางสาวอาจารี บุญซื่อ
นายพิษณุ รุ่งเรืองเศรษฐ์
นางวิมล แพสอาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์ดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: s146@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: ชนัตถ์ สาภักดี โทรศัพท์: 092-6781449 อีเมล์: cha_sd11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]