โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน

นายสุวัฒน์ แก้ววันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

นายวิทยา แหวกวารี
นายสุนันท์ มนตรีมุข
นางสาวนฤพร อรรถสิทธิ์
นางสาวกมลทิพย์ กลัดมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,270
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3235-2258 อีเมล์: ksai@ksai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา แออ่วม โทรศัพท์: 032352258 อีเมล์: precha.112@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]