โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอเทียบโอน
การขอใบแทน
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้า
การขอลาออก
การรับนักเรียน

นายบำรุง อำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านโพธิ์

นางอัปสร เด่นดำรง
นายปิยวัตร คงคา
นายอนุศาสตร์ เย็นยิ่ง
นายบำรุง อำภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,015
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32730065 อีเมล์: s136@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี แพสอาด โทรศัพท์: 032730065 อีเมล์: Ssaphannee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]