โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
-การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายราตรี แออ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)

นายปราโมทย์ สุขาภิรมย์
นางสาวนารีภัทร โหตรภวานนท์
นางสาวจารุภา สุทธิวรรณ
นายราตรี แออ่วม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032730850 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเอกพจน์ คงธนรำไพ โทรศัพท์: 0907953288 อีเมล์: ekkapoj22@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]