โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. การขอทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่๑) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐง
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนวนสังกัด สพฐ.
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

นางชมพูนุช คุณนาเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

นางมาลี ฉลวยศรีเมือง
นางถาวร นราแก้ว
นางกิ่งฟ้า อุดมพรเทพสกุล
นางชมพูนุช คุณนาเมือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,066
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3232-4878 อีเมล์: s131@ratchaburi.org
เว็บมาสเตอร์:: ถาวร นราแก้ว โทรศัพท์: 0953326463 อีเมล์: kunnoy_2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]