โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในสังกัด สพฐ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

นางวรรัตน์ สิทธิวงษ์
นางสิริรัชฎ์ แจ้งใจ
นางนริสสา พันธุ์ศักดิ์
นางพะเยาว์ เขียววงษ์จันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,889
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032324635 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นภัสนันท์ พุทธชาติ โทรศัพท์: 0960901862 อีเมล์: napatsanan282533@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]