โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ปก เล่ม 1-8
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
5.การขอลาออก
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
1.การรับนักเรียน

นายสานอารีย์ อินทร์ชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขาถ้ำกุญชร

นางสาวอทิตยา บัวงาม
นางจงจิตต์ ดิษฐาอภิชน
นางทองเปลว คำตุ้ย
นางคนึงนิตย์ เกียรติ์สุพิมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,096
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: s111@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: รวินทร์นิภา ฉายประเสริฐศรี โทรศัพท์: 0874651069 อีเมล์: tangmo2646@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]