โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายปัญญา มณีดำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นางสุพรรณิการ์ ซ้อนเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

นางสาววราภรณ์ มาลี
นายสุรศักดิ์ สาระคง
นางระเบียบ สุทธิวิรัช
นางเรณู ธัญญะรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3233-7931 อีเมล์: khaowang.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลลดา จารุภา โทรศัพท์: 032337931 อีเมล์: chonlada.jarupa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]