โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58 (1)
5-การขอลาออก 14-07-58 (2)
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58 (1)
3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58 (1)
2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58 (1)
1-การรับนักเรียน 14-07-58 (1)

นางปราณี ทัยคุปต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี
นางรพี โกมลนุสิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี
นางจิรพรรณ คชสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี

นางสาวฐิติพร ดีประเสริฐ
นางสาวกัญญ์ณณัฐ นากร
นางคนึงนิจ สอาดโฉม
นางปราณี ทัยคุปต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,105
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3233-7240 อีเมล์: anbratchaburi_school@ra
เว็บมาสเตอร์:: ภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล โทรศัพท์: 0866646788 อีเมล์: pawarin_zai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]